Prognoserte basispriser

 Markedsregulator skriver 20/11 følgende:

Til kornbransjen

19. juni i år publiserte Norske Felleskjøp første sesongprognose for basisprisar ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2018/2019. Prognosen vart revidert medio september.

Vi har i dag bestemt å endre dei prognoserte basisprisane med basis i novemberprognosen sine tal for forventa tilgang. Formålet er å legge til rette for uttak av prisar på korn i samsvar med målprisane.

Følgjande endringar i forhold til juniprognosen blir gjort:
• Basispris for havre blir redusert frå veke 49 og slik at høgaste pris i sesongen blir redusert med 2 øre pr. kg.
• Basispris for oljefrø vert redusert med 5 øre pr. kg frå veke 49.
• Basispris for bygg blir heva frå veke 50 og slik at høgaste pris blir auka med 4 øre pr kg.
• Basispris for matkveite blir heva frå veke 51 med 1 øre pr kg.

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn 2018/2019 20.11.2018
  Matkveite Matrug* Bygg Havre Oljefrø
Mål-/styrings-pris 336 293 284 258 569
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 314 278 269 245 561
28 314 278 269 245 561
29 314 278 269 245 561
30 323 293 275 252 569
31 323 293 275 252 569
32 323 293 275 252 569
33 323 293 275 252 569
34 323 293 275 252 569
35 323 293 275 252 569
36 323 293 275 252 569
37 323 293 275 252 569
38 323 293 275 252 569
39 323 293 275 252 569
40 323 291 275 252 565
41 323 291 275 252 565
42 323 291 278 252 565
43 328 291 281 258 565
44 330 291 283 260 565
45 332 291 285 262 565
46 334 291 287 264 565
47 336 291 289 266 565
48 338 291 291 268 565
49 340 291 293 269 560
50 342 291 295 270 560
51 343 291 297 270 560
52 343 291 298 270 560
1 343 291 298 270 560
2 343 291 298 270 560
3 343 291 298 270 560
4 343 291 298 270 560
5 343 291 298 270 560
6 343 291 298 270 560
7 343 291 298 270 560
8 343 291 298 270 560
9 343 291 298 270 560
10 343 291 298 270 560
11 341 291 296 270 560
12 339 291 294 267 560
13 337 291 292 265 560
14 335 291 290 263 560
15 333 291 288 261 560
16 331 291 286 259 560
17 329 291 284 257 560
18 327 291 282 255 560
19 325 291 280 253 560
20 323 291 278 252 560
21 323 291 278 252 560
22 323 291 278 252 560
23 323 291 278 252 560
24 323 291 278 252 560
25 323 291 278 252 560
26 323 291 278 252 560
*) Styringspris

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.