Bygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Det er en viss forskjell i dyrkingsegenskapene mellom seksradsbygg og toradsbygg. Seksradsbygg er normalt tidligere enn toradsbygget, mens toradsbygget er mer kravfullt med tanke på vekstforholdene, blant annet pH tilstanden i jorda. Toradsbygg har normalt høyere avlingspotensiale enn seksradsbygg. Normalt er værresistensen bedre i toradsbygg enn i seksradsbygg. Det vil si at kornet tåler å stå ute lenger i moden tilstand. Under vanskelige innhøstingsforhold er dette å anse som en svært positiv egenskap for toradsbygget.

Kontakt din forhandler for priser

 

 

DYRKNINGSEGENSKAPER BYGG

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)

Sort Veksttid* Stråstyrke Strålengde Stråkvalitet Mjøldogg GråØyefl. Byggbr.fl
Brage 0 6 3 4 4 7 7
Helium +8 8 9 8 8 5 5
Rødhette +5 6 3 5 9 3 7
Marigold +7 6 7 6 10 7 7
Fairytale +9 8 6 9 9 7 8
Sort Spragleflekk HIvekt 1000k.vekt Protein Innhold Treskbarh. Spiretregh.  
Brage 6 5 4 5 8 5  
Helium 6 7 10 6 5 4  
Rødhette 5 5 4 3 8 7  
Marigold 4 6 7 4 4 7  
Fairytale 6 6 6 4 5 6  

* Antall dager seinere (+) eller tidligere (÷) enn Brage 1= dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt proteininnhold 10= god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt proteininnhold

Kilde: NIBIO

BRAGE

Brage er tilbudet vårt i det halvtidlige seksradssortimentet. Over år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkingsområdet. Stråstyrken er god, mens stråkvaliteten kunne vært bedre. Sjukdomsmessig er sorten relativt sterk mot de fleste soppsjukdommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlingstall har Brage blitt en dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet.

Veksttid: 104 dager.

Såmengde: 18-20 kg/daa.

 

HEDER

Heder er seksradsbygg i det litt tidlige sortimentet. Er meget stråstiv, sterk mot mjøldogg og bygg brunflekk, men noe svak mot spragleflekk. Heder er storkornet, har høy hl-vekt og middels proteininnhold.

Veksttid: 104 dager

Såmengde: 19-22 kg/daa.

 

RØDHETTE

Rødhette er nyheten i seksradssortiment, og har fått navnet ut i fra sin rødlige aksfarge. Sorten er sein, og avlingspotensialet er svært høyt, faktisk på linje med de seine toraderne. Dyrkningsteknisk viser Rødhette gode egenskaper. Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene med unntak av grå øyeflekk. Proteininnholdet er lavt, noe som nok kan relateres til avlingsnivået.

Veksttid: 109 dager.

Såmengde: 18-20 kg/daa.

 

SALOME

Salome er en halvsein og intensiv toradssort med meget høyt avlingspotesiale. Stråkvaliteten og -styrken er god. Hlvekt og tusenkornvekt er middels høy. Salome er resistent mot mjøldogg (mlo-resistens) og er sterk mot bladflekksjukdommer. Sorten har bred resistens mot havrecystenematoder. Salome er så langt ikke verdiprøvd i Norge, så vår omtale er basert på svenske forsøk og praktiske erfaringer fra norsk dyrking.

Veksttid: 110 dager.

Såmengde: 20-24 kg/daa.

 

MARIGOLD

Marigold er en halvsein toradssort som over år har ligget på topp blant toradssortene. Sorten har relativt god stråkvalitet og stråstyrke. Marigold er resistent mot mjøldogg, er sterk mot byggbrunflekk og grå øyeflekk, og har i tillegg god motstandsevne mot enkelte raser av havrecystenematode.

Veksttid: 110 dager.

Såmengde: 21-23 kg/daa.

 

HELIUM

Helium tilhører det seine toradssortimentet, og utmerker seg med sitt korte og stive strå. Sorten har svært høy tusen-kornvekt. Sjukdomsresistensen er bra, selv om vi de siste årene har registrert økende forekomst av byggbrunflekk. Helium er motstandsdyktig mot enkelte raser av havrecystenematode

Veksttid: 112 dager.

Såmengde: 23-25 kg/daa. 

 

FAIRYTALE

Fairytale er en svært yterik og sen toradssort med veksttid som Helium. Sorten har middels langt strå og har god stråstyrke og stråkvalitet. Fairytale er sterk mot mjøldogg, men er mottagelig for øvrige bladflekksjukdommer.

Veksttid: 112 dager.

Såmengde: 20-22 kg/daa.