Velkommen til
Løten Mølle

Vårt mål er å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser,
noe som igjen skal gjøre oss i stand til å gi bedre priser til både produsent og sluttbruken.

KONTAKT INFORMASJON

Telefon
62 50 89 89


E-post

adm1@loten-molle.no

Åpningstider
08.00 – 16.00
mandag til fredag
Kornleveranser utover vanlig åpningstid kan avtales.

Adresse
Løten Mølle
Mølleveien 1
2340 Løten