Kjell-Rune Vik

Produktsjef drøvtyggerfôr

Etter oppveksten med melkeproduksjon på Stadt tok Kjell-Rune agronomutdanning på Mo jordbruksskole, og studerte videre til graden sivilagronom ved Institutt for Husdyrfag, NMBU. Siden 1995 har han jobbet med utvikling av kraftfôr til drøvtyggere og optimering av kraftfôrresepter. Han begynte i Fiskå Mølle i 1999.


Tlf: 57 88 49 50
Mob: 982 61 270

Epost: kjell-rune.vik@fiska.no

Leif Malvin Eggebø

Rådgiver drøvtygger

Er oppvaksen på gard med allsidig husdyrproduksjon, gjekk deretter på jordbruksskule og tok husdyrfag på Landbrukshøgskulen. Har jobba åtte år i utlandet før han kom til Fiskå. Hadde først ansvar for fjørfekundene før han begynte med salg og rådgjeving på drøvtyggarfôr.

Tlf: 51 74 33 00
Mob: 982 61 261
Epost: leif.malvin@fiska.no

Maren Bjorland

Rådgiver drøvtygger

Fra melkebruket på Nærbø tok hun agronomutdanning, videre ble det mastergrad i Husdyrvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Mob: 982 61 275

Epost: maren.bjorland@fiska.no

Armando Oropeza

Produktsjef svin/veterinær

Doktorgrad innen reproduksjon ble gjennomført fra Mariensee i Tyskland (2004). Armando fikk norsk autorisasjon som veterinær på våren ifjor. De siste årene har han jobbet mest med produksjon av gris. Denne kunnskapen tar han med seg videre som rådgiver på svin for Fiskå Mølle.


Mob: 940 32 920
Epost: 
armando@fiska.no

Tone-Runhild Skadsem

Rådgiver svin/veterinær

Fôring, helse og management på gris. Arbeider i privatpraksis og som rådgiver på svin hos Fiskå Mølle. Brenner for besetningsrådgivning og svinehelse. Har bakgrunn fra Helsetjenesten for svin.


Mob: 915 50 159
Epost: 
tone_runhild@hotmail.com

Oddbjørn Lobekk

Plantekultursjef

Oddbjørn er utdannet agronom og har tatt økonomi på BI. Han er plantekultursjef hos Fiskå Mølle, med ansvar for gjødsel, frø, såkorn og ensilering og avdelingsleder for Fiskå Mølle Forus. 

Tlf: 51 74 33 00
Mob: 982 61 255
Epost: olobekk@fiska.no

 

Stig Lasse Voster

Rådgiver egg

Har jobbet på Fiskå siden tidlig 90-tallet. Stig driver gård med ammeku, sau og hønsehus med 7500 frittgående høner. Dette er et fôrforsøkhus i Voster, like ved Fiskå Mølle. Stig er opptatt av optimal drift av hønsehuset og fôrutvikling til høns.

Tlf: 51 74 33 00
Mob: 982 61 277
Epost: stig.voster@fiska.no

Arnulf Fjermedal

Fag svin -og fjørfe

Arnulf jobber med fôrutvikling og optimalisering av fjørfe- og svineproduksjonen. Han har master i landbruksvitenskap fra Ås i 1982, har vært 24 år i Fiskå Mølle, blant annet som daglig leder av Fiskå Mølle AS i Kristiansand og produktsjef for svin- og fjørfefôr. Bosatt i Grimstad.

Mob: 90 54 54 06
Epost: arnulf.fjermedal@fiska.no

 

Markus Søyland

Marcus Søyland

Produktsjef fjørfe

Har bachelor i Biology fra University of Derby og master i Havbruksbiologi fra Universitetet i Bergen. Begynte som optimerer hos Fiskå Mølle i 2014 og ble produktsjef for fjørfe i 2017. Spesielt interessert i å utvikle energi- og kostnadseffektive fôr til fjørfe og ser på dette som nøkkelen til et bærekraftig og lønnsomt landbruk.

Mob: 988 26 717
Epost: marcus.soyland@fiska.no

Harald Hetland

Utviklingssjef kraftfôr

Harald har doktorgrad i ernæring og har jobbet som førsteamanuensis i fjørfeernæring ved NMBU før han begynte i fôrindustrien i 2007 som Utviklingssjef Fôr. Harald jobber aktivt med innovasjonsprosjekter knyttet til nye fôrråvarer for effektiv og bærekraftig husdyrproduksjon.

Mob: 906 40 620
Epost: harald.hetland@fiska.no