Våre rådgivere

Filter

Velg fagområde

Okse.png (1)
Drøv
Gris.png (2)
Svin
Lam.png (1)
Sau
fjørfe2.png
Fjørfe
For.png
Plantekultur
Hest
Hest

Kjell-Rune Vik

Produktsjef drøvtyggerfôr

Etter oppveksten med melkeproduksjon på Stadt tok Kjell-Rune agronomutdanning på Mo jordbruksskole, og studerte videre til graden sivilagronom ved Institutt for Husdyrfag, NMBU. Siden 1995 har han jobbet med utvikling av kraftfôr til drøvtyggere og optimering av kraftfôrresepter. Han begynte i Fiskå Mølle i 1999.


Tlf: 57 88 49 50
Mob: 982 61 270

Epost: kjell-rune.vik@fiska.no

Maren Bjorland

Rådgiver drøvtygger

Fra melkebruket på Nærbø tok hun agronomutdanning, videre ble det mastergrad i Husdyrvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Mob: 982 61 275

Epost: maren.bjorland@fiska.no

Leif Malvin Eggebø

Rådgiver drøvtygger

Er oppvaksen på gard med allsidig husdyrproduksjon, gjekk deretter på jordbruksskule og tok husdyrfag på Landbrukshøgskulen. Har jobba åtte år i utlandet før han kom til Fiskå. Hadde først ansvar for fjørfekundene før han begynte med salg og rådgjeving på drøvtyggarfôr.

Tlf: 51 74 33 00
Mob: 982 61 261
Epost: leif.malvin@fiska.no

 

Astrid Tunheim

Rådgiver Drøv
Fiskå Mølle Trøndelag


Mob: 415 49 487
Epost: 
astrid.tunheim@fiska.no

Audun Økland

Kundekonsulent kraftfôr
Fiskå Mølle Etne


Mob: 952 25 012
Epost: 
audun.okland@fiska.no

Kristina Mæland Hauso

Rådgiver Drøv
Fiskå Mølle Trøndelag


Mob: 464 16 745
Epost: 
kristina.hauso@fiska.no

Kurt Are Nymo

Kundekonsulent kraftfôr
Fiskå Mølle Balsfjord


Mob: 922 24 319
Epost: 
kurt-are@fiska.no

Jens Anders Bolstad

Rådgiver Drøv


Mob: 911 57 297
Epost: 
jens.anders@ostmollene.no

Armando Oropeza

Produktsjef svin/veterinær

Doktorgrad innen reproduksjon ble gjennomført fra Mariensee (Hannover) i Tyskland (2004). Armando fikk norsk autorisasjon som veterinær i 2015. De siste årene har han jobbet mest med produksjon av gris og har tatt flere oppdateringskurs i svineproduksjon. Denne kunnskapen tar han med seg videre som rådgiver på svin for Fiskå Mølle.


Mob: 940 32 920
Epost: 
armando@fiska.no

Tone-Runhild Skadsem

Rådgiver svin/veterinær

Fôring, helse og management på gris. Arbeider i privatpraksis og som rådgiver på svin hos Fiskå Mølle. Brenner for besetningsrådgivning og svinehelse. Har bakgrunn fra Helsetjenesten for svin.


Mob: 915 50 159
Epost: 
tone_runhild@hotmail.com

Arvid Bratlie

Arvid Bratlie

Salg drøvtyggerfôr
Løten Mølle


Mob: 480 73 007
Epost: 
adm1@loten-molle.no

Wout Moutsaers

Fagsjef svin Løten
Løten Mølle


Mob: 959 10 375
Epost: 
svin@loten-molle.no

Arnulf Fjermedal

Fag svin -og fjørfe

Arnulf jobber med fôrutvikling og optimalisering av fjørfe- og svineproduksjonen. Han har master i landbruksvitenskap fra Ås i 1982, har vært 24 år i Fiskå Mølle, blant annet som daglig leder av Fiskå Mølle AS i Kristiansand og produktsjef for svin- og fjørfefôr. Bosatt i Grimstad.

Mob: 90 54 54 06
Epost: arnulf.fjermedal@fiska.no

 

Per Arne Nesjan

Salgssjef Midt Norge
Fiskå Mølle Trøndelag

Tlf: 51 74 33 00
Mob: 977 31 686
Epost: per-arne.nesjan@fiska.no

 

Sara Grande

Kunderådgiver
Fiskå Mølle Trøndelag

Tlf: 51 74 33 00
Mob: 905 63 350
Epost: sara.grande@fiska.no

 

Stig Lasse Voster

Rådgiver konsumegg

Har jobbet på Fiskå siden tidlig 90-tallet. Stig driver gård med ammeku, sau og hønsehus med 7500 frittgående høner. Dette er et fôrforsøkhus i Voster, like ved Fiskå Mølle. Stig er opptatt av optimal drift av hønsehuset og fôrutvikling til høns.

Tlf: 51 74 33 00
Mob: 982 61 277
Epost: stig.voster@fiska.no

 

Harald Hetland

Utviklingssjef kraftfôr

Harald har doktorgrad i ernæring og har jobbet som førsteamanuensis i fjørfeernæring ved NMBU før han begynte i fôrindustrien i 2007 som Utviklingssjef Fôr. Harald jobber aktivt med innovasjonsprosjekter knyttet til nye fôrråvarer for effektiv og bærekraftig husdyrproduksjon.

Mob: 906 40 620
Epost: harald.hetland@fiska.no

Jarle Hole

Rådgiver kylling

Mob: 911 13 461
Epost: jarle.hole@fiska.no

Svenn Husebråten

Kraftfôrkonsulent
Østmøllene

Mob: 928 00 095
Epost: sh@ostmollene.no

Tor Birkemo

Kraftfôrkonsulent
Østmøllene

Tlf: 69 82 43 00 / 915 62 259
Epost: tb@ostmollene.no

Lars Bolås

Salg Midt-Norge

Mob: 911 14 672
Epost: lars.bolaas@fiska.no

Kari Borg

Kraftfôrkonsulent
Fiskå Mølle Flisa

Mob: 97 99 17 10
Epost: kari@flisamolle.no

Elisabeth Riskedal

Kvalitetsleder

Mob: 464 17 820
Epost: elisabeth.riskedal@fiska.no

Jorun Almås

Salgssjef Plantekultur
Fiskå Mølle Moss

Mob: 916 82 134
Epost: jorun.almas@fiska.no

Bjørn Gjærum

Regionsansvarlig Nord
Fiskå Mølle Balsfjord

Mob: 915 34 451
Epost: bjorn.gjaerum@fiska.no

Oddbjørn Lobekk

Plantekultursjef

Oddbjørn er utdannet agronom og har tatt økonomi på BI. Han er plantekultursjef hos Fiskå Mølle, med ansvar for gjødsel, frø, såkorn og ensilering og avdelingsleder for Fiskå Mølle Forus. 

Tlf: 51 74 33 00
Mob: 982 61 255
Epost: olobekk@fiska.no