Prognoserte basispriser

Markedsregulator skriver 25/11 følgende:

Til kornbransjen

 14.juni i år publiserte Norske Felleskjøp første sesongprognose for basisprisar ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2019/2020. Priskurva for oljefrø vart endra 3. oktober.

Norske Felleskjøp gjer med dette følgjande endring i gjeldande prisprognose:

  • Basispris for matkveite vert redusert slik at toppnivå for sesongen vert 1 øre lågare. Endringane gjeld frå og med veke 50.
  • Basispris for bygg vert heva slik at toppnivå for sesongen vert 1 øre høgare. Endringane gjeld frå og med veke 50.

 Basert på novemberprognosen og erfart leveringsmønster vil denne prisendringa gi uttak av gjennomsnittspris for matkveite og bygg  i tråd med målpris.

Oppdatert pristabell er vedlagt.

Prisendringane er også lagt ut på www.fk.no og blir også publisert i Bondebladet.

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn   2019/2020 25.11.2019
  Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø*
Mål-/styrings-pris 350 308 296 270 580
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 323 293 281 252 560
28 323 293 281 252 560
29 323 293 281 252 560
30 339 308 287 264 580
31 339 308 287 264 580
32 339 308 287 264 580
33 339 308 287 264 580
34 339 308 287 264 580
35 339 308 287 264 580
36 339 308 287 264 580
37 339 308 287 264 580
38 339 308 287 264 580
39 339 308 287 264 580
40 339 307 287 264 580
41 339 307 287 264 568
42 339 307 294 264 568
43 339 307 296 270 568
44 345 307 298 272 568
45 347 307 300 274 568
46 349 307 302 276 568
47 351 307 304 278 568
48 353 307 306 280 568
49 355 307 308 282 568
50 356 307 310 284 568
51 357 307 310 284 568
52 358 307 310 284 568
1 358 307 310 284 568
2 358 307 310 284 568
3 358 307 310 284 568
4 358 307 310 284 568
5 358 307 310 284 568
6 358 307 310 284 568
7 358 307 310 284 568
8 358 307 310 284 568
9 358 307 310 284 568
10 358 307 309 284 568
11 356 307 307 284 568
12 354 307 305 282 568
13 352 307 303 280 568
14 350 307 301 278 568
15 348 307 299 276 568
16 346 307 297 274 568
17 344 307 295 272 568
18 342 307 293 270 568
19 340 307 291 268 568
20 339 307 289 266 568
21 339 307 287 264 568
22 339 307 287 264 568
23 339 307 287 264 568
24 339 307 287 264 568
25 339 307 287 264 568
26 339 307 287 264 568
*) Styringspris        

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.