Prognoserte basispriser

 Markedsregulator skriver 14/6 følgende:

Til kornbransjen

Norske Felleskjøp har i dag utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. Prisprognosen er basert på målprisar fastsett i jordbruksoppgjeret, men korrigert for at det vil bli fastsett styringspris for oljefrø som er 1 øre under målpris. 

Pristabell ligg vedlagt. Tabellen blir også lagt på heimesida vår, www.fk.no.

Prisprognosane vil bli vurdert løpande gjennom sesongen, med sikte på å ta ut inntil målprisen for målprisvarene.

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn   2019/2020 14.06.2019
  Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø*
Mål-/styrings-pris 350 308 296 270 580
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 323 291 278 252 560
28 323 291 278 252 560
29 323 291 278 252 560
30 339 308 287 264 580
31 339 308 287 264 580
32 339 308 287 264 580
33 339 308 287 264 580
34 339 308 287 264 580
35 339 308 287 264 580
36 339 308 287 264 580
37 339 308 287 264 580
38 339 308 287 264 580
39 339 308 287 264 580
40 339 307 287 264 580
41 339 307 287 264 580
42 339 307 294 264 580
43 339 307 296 270 577
44 345 307 298 272 577
45 347 307 300 274 577
46 349 307 302 276 577
47 351 307 304 278 577
48 353 307 306 280 577
49 355 307 308 282 577
50 357 307 309 284 577
51 359 307 309 284 577
52 359 307 309 284 577
1 359 307 309 284 577
2 359 307 309 284 577
3 359 307 309 284 577
4 359 307 309 284 577
5 359 307 309 284 577
6 359 307 309 284 577
7 359 307 309 284 577
8 359 307 309 284 577
9 359 307 309 284 577
10 359 307 309 284 577
11 357 307 307 284 577
12 355 307 305 282 577
13 353 307 303 280 577
14 351 307 301 278 577
15 349 307 299 276 577
16 347 307 297 274 577
17 345 307 295 272 577
18 343 307 293 270 577
19 341 307 291 268 577
20 339 307 289 266 577
21 339 307 287 264 577
22 339 307 287 264 577
23 339 307 287 264 577
24 339 307 287 264 577
25 339 307 287 264 577
26 339 307 287 264 577
*) Styringspris

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.