Prognoserte basispriser

Markedsregulator skriver 13/02 følgende:

Til kornbransjen

25. november publiserte Norske Felleskjøp reviderte sesongprognoser for basisprisar for bygg og matkveite ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2019/2020.

Norske Felleskjøp gjer med dette følgjande endring i gjeldande prisprognose:

  • Basispris for matkveite vert redusert ved at prognosert nedgang startar i veke 9 i staden for i veke 12.
  • Basispris for bygg vert heva ved at prisen går opp 1 øre i veke 9 og står til veke 13 i staden for i som tidlegare prognosert der høgpris stod til veke 10.

 

Grunnlaget er oppdaterte vurderingar av tilgang etter avrekningane etter nyttår. Endringane vert gjort for å ta ut samanvegde noteringsprisar i samsvar med målpris.

Det ser ut til at det vil bli notert pris for oljefrø under målpris, men det er forventa for små leveringar til at prisendringar kan påverke noteringsprisen.

Oppdatert pristabell er vedlagt.

Prisendringane er også lagt ut på www.fk.no og blir også publisert i Bondebladet.

 

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn   2019/2020 13.02.2020
  Matkveite  Matrug  Bygg Havre Oljefrø*
Mål-/styrings-pris 350 308 296 270 580
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 323 293 281 252 560
28 323 293 281 252 560
29 323 293 281 252 560
30 339 308 287 264 580
31 339 308 287 264 580
32 339 308 287 264 580
33 339 308 287 264 580
34 339 308 287 264 580
35 339 308 287 264 580
36 339 308 287 264 580
37 339 308 287 264 580
38 339 308 287 264 580
39 339 308 287 264 580
40 339 307 287 264 580
41 339 307 287 264 568
42 339 307 294 264 568
43 339 307 296 270 568
44 345 307 298 272 568
45 347 307 300 274 568
46 349 307 302 276 568
47 351 307 304 278 568
48 353 307 306 280 568
49 355 307 308 282 568
50 356 307 310 284 568
51 357 307 310 284 568
52 358 307 310 284 568
1 358 307 310 284 568
2 358 307 310 284 568
3 358 307 310 284 568
4 358 307 310 284 568
5 358 307 310 284 568
6 358 307 310 284 568
7 358 307 310 284 568
8 358 307 310 284 568
9 355 307 311 284 568
10 353 307 311 284 568
11 351 307 311 284 568
12 349 307 311 282 568
13 347 307 309 280 568
14 345 307 307 278 568
15 343 307 305 276 568
16 341 307 303 274 568
17 339 307 301 272 568
18 339 307 299 270 568
19 339 307 297 268 568
20 339 307 295 266 568
21 339 307 293 264 568
22 339 307 291 264 568
23 339 307 289 264 568
24 339 307 287 264 568
25 339 307 287 264 568
26 339 307 287 264 568
*) Styringspris        

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.