Prognoserte basispriser

Markedsregulator skriver 3/10 følgende:

 

Til kornbransjen

14. juni i år publiserte Norske Felleskjøp første sesongprognose for basisprisar ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2019/2020. Vi har i dag bestemt å endre priskurva for basispris på oljefrø. Bakgrunnen er uprognosert vekst i individuelle pristillegg som er utbetalt for leveransar til Felleskjøpet sine prisnoteringsanlegg.

Følgjande endring i forhold til juniprognosen blir gjort:

  • Basispris for oljefrø vert redusert med 12 øre frå og med veke 41.

Basert på septemberprognosen og erfart leveringsmønster vil denne prisendringa gi uttak av gjennomsnittspris for oljefrø i tråd med målpris. 

Prisendringane er også lagt ut på www.fk.no og blir også publisert i Bondebladet.

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn   2019/2020 03.10.2019
  Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø*
Mål-/styrings-pris 350 308 296 270 580
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 323 291 278 252 560
28 323 291 278 252 560
29 323 291 278 252 560
30 339 308 287 264 580
31 339 308 287 264 580
32 339 308 287 264 580
33 339 308 287 264 580
34 339 308 287 264 580
35 339 308 287 264 580
36 339 308 287 264 580
37 339 308 287 264 580
38 339 308 287 264 580
39 339 308 287 264 580
40 339 307 287 264 580
41 339 307 287 264 568
42 339 307 294 264 568
43 339 307 296 270 568
44 345 307 298 272 568
45 347 307 300 274 568
46 349 307 302 276 568
47 351 307 304 278 568
48 353 307 306 280 568
49 355 307 308 282 568
50 357 307 309 284 568
51 359 307 309 284 568
52 359 307 309 284 568
1 359 307 309 284 568
2 359 307 309 284 568
3 359 307 309 284 568
4 359 307 309 284 568
5 359 307 309 284 568
6 359 307 309 284 568
7 359 307 309 284 568
8 359 307 309 284 568
9 359 307 309 284 568
10 359 307 309 284 568
11 357 307 307 284 568
12 355 307 305 282 568
13 353 307 303 280 568
14 351 307 301 278 568
15 349 307 299 276 568
16 347 307 297 274 568
17 345 307 295 272 568
18 343 307 293 270 568
19 341 307 291 268 568
20 339 307 289 266 568
21 339 307 287 264 568
22 339 307 287 264 568
23 339 307 287 264 568
24 339 307 287 264 568
25 339 307 287 264 568
26 339 307 287 264 568
*) Styringspris        

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.