Diverse varer

VM Mineralbøtte

Passer godt til bruk på beite eller i bingefjøs.

Microfeeder

Automat til å gi mineraltilskudd på beite.

Vilolyt

Væsketilskudd tilsatt elektrolytter for å opprettholde væskebalansen ved diarè. Til kalv, kje og smågris.

Agrosan

Desinfeksjonsmiddel som motvirker sopp, bakterier og virus.

MI syre Micro

Pulver og flytende surt vaskemiddel til melkeanlegg.

MIM Kombi Micro

Pulver og flytende basisk vaskemiddel til melkeanlegg.

Kyllingpapir

Brukes til å gi kyllingene fôr på de første dagene etter innsett.

Spon

Fiskå Mølle har til en hver tid inne ulike kvaliteter spon, både fin, middels og grov. Den er pakket i baller og leveres enten direkte fra fabrikk eller pallevis fra lager.