Tilskuddsfôr

Kalsiumtillskudd for å holde oppe skalkveliteten hos verpehøns.

Knust grov kalkstein, bidrar til ekstra kalsiumopptak.

Mineralstein til eggleggende høner.

Settes til drikkevatnet ved behov for ekstra tilførsel.

Flytende desinfeksjonmiddel til bruk i drikkelanlegg, særlig til fjørfe.

Flytende desinfeksjonmiddel.

Bredspektret flytende desinfeksjonsmiddel.

Brukes for å gi ekstra struktur. Stimulerer kråsen som kan gi bedre fôrutnyttelse.