God økonomi for enhver bonde

I Norge har dyrkningsområdene behov for mineraler for å yte best mulig avlinger. Kalking er en av de viktigste. Mineralet endrer pH verdien i jorda, som gir gode vekstforhold både til gras og korn. Ved dyrking av surfôr gir kalk økte nivåer av magnesium i fôrrasjonen, noe som forebygger lavt fôropptak, melkefeber og ikke minst graskrampe.

Hovedleverandørene våre er Miljøkalk og Visnes kalk. Vi samarbeider også med lokale kalkbrudd i de regioner hvor det er naturlig. Leveres i grov eller granulert form.

Kontakt din forhandler for priser